Финансовите планове, които изготвяме на нашите клиенти са съставени от работещи финансови продукти. Поради тази причина много внимаваме при избор на финансова компания, с която да работим. Изискванията към нашите парньори са високи и те са:
- опит в бранша
- използване на доказани презастрахователи
- висок кредитен рейтинг
- увеличаващи се приходи
- увеличаващи се изплащания
- желание за бъдещо развитие
- работа в посока увеличаване на клиентското удоволетворение
- създаване на нови продукти, които да са адекватни на променящата се среда и нужди на клиентите.
На тези критерии отговориха само две компании, които работят на нашия пазар. Те са Граве България и Уника. През годините на работа с тях не само затвърдиха добрите ни впечетления от техните продукти и начин на работа, но дори ги надвишиха.

Граве
Граве Бълграия ЕАД е дъщерно дружество на GRAWE  GROUP.  Компанията майка е създадена през 1828 година от Ексхерцог Йохан. Обикновено компаниите с толкова дълга история се развиват с бавни темпове, но това не е валидно за Граве. Последните 20 години ръста е над 500%. Всичко това показва невероятното желание за актуалност и иновативност на групата. Тя винаги предоставя най-работещите продукти на своите клиенти. През 2012 година Граве е избрана за най-добра компания в мащабно клиентско проучване в Австрия. За максимална сигурност на своите клиенти тя използва най-добрите презастрахователи в света - Суис Ре и Мюних Ре.
Уника
Уника е част от Уника Иншуранс Груп, която е с над 150 годишна история в застраховането. Тя е най-голямата застрахователна компания в Австрия. Присъства в над 19 европейски страни и има над 9,3 милиона клиента. Според мащабно проучване в Австрия е най-популярния бранд. Уника има най-добрите здравни и животозастрахователни продукти в Европа. Абсолютен лидер е в този сегмент. Основните и ценности са иновативност, стабилност и удоволетвореност на клиента. Презастрахователите, които Уника използва са Мюних Ре и Суис Ре.
Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас